20 listopada 2016

Sonoff i ESP Easy - reguły dla przycisku

Jeżeli ktoś zakupił doskonały przełącznik oparty na ESP8266 od firmy ITEAD o nazwie Sonoff, na pewno zastanawiał się, czy da się ten przełącznik przerobić korzystając z oprogramowania ESP Easy.
Odpowiedź brzmi oczywiście tak i przełączniki dają się ładnie sterować z systemu automatyki domowej.

Dla niezorientowanych błyskawiczne wprowadzenie - Sonoff to przełącznik oparty na ESP 8266, do którego z jednej strony doprowadzamy napięcie 230V, a z drugiej podłączamy sterowane urządzenie, np. wentylator lub oświetlenie.
Sonoff wyposażony jest w przycisk oraz diodę i bez przeprogramowania działa z własnym rozwiązaniem ITEAD w chmurze do sterowania przełącznikiem, np. z poziomu smartfona.
Istnieje jednak możliwość przeprogramowania Sonoffa przy użyciu ESP Easy.

Wtedy jest tylko jeden problem - standardowo tracimy możliwość lokalnego sterowania podłączonym urządzeniem przy pomocy przycisku umieszczonego na sterowniku. Na szczęście jednak, nowe wersje ESP Easy wyposażone są w silnik reguł, który umożliwia nam rozwiązanie tej kwestii bez konieczności dodawania zbędnych przełączników w naszym systemie automatyki domowej.
Jeżeli nie macie włączonego silnika reguł, należy zalogować się do swojego modułu ESP, przejść do zakładki Tools, wybrać opcję Advanced i postawić ptaszek obok opcji Rules. Wtedy w naszym urządzeniu pojawi się dodatkowa zakładka o nazwie Rules, gdzie możemy zdefiniować reguły lokalne.

Teraz pozostaje nam jedynie zdefiniowanie na urządzeniu zadania typu Switch Input o nazwie np. Przycisk. Wszystkie opcje pozostawiamy bez zmian, pamiętając jedynie o odpowiednim ustawieniu identyfikatora urządzenia w Domoticzu (<>0). Jako 1st GPIO, czyli GPIO powiązane z zadaniem wybieramy GPIO-0, do którego w Sonoff podłączony jest fizyczny przycisk sterownika. Zapisujemy zadanie i przechodzimy do zakładki Rules.

Tutaj wystarczy wkleić następujący kod:

on PrzyciskOn do

gpio 12,1

gpio 13,0
inputswitchstate 0,1
endonon PrzyciskOff do

gpio 12,0
gpio 13,1
inputswitchstate 0,0
endonon Przycisk#switch do

if [Przycisk#switch]=1
event PrzyciskOn
else
event PrzyciskOff
endif
endon


Zapisujemy regułę i możemy się cieszyć sterowaniem diodą oraz podłączonym odbiornikiem tak, jak w oryginalnym oprogramowaniu Sonoff, a jednocześnie zmiany wywołane lokalnym przyciskiem zostaną odebrane przez system automatyki domowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz