08 stycznia 2016

Kamera IP w Domoticzu

W ostatnim czasie zakupiłem kamerę IP, którą zamierzam wykorzystać w monitoringu swojego domu.
To znów temat na osobny post, dzisiaj jedynie opiszę możliwość dodania takiej kamery do Domoticza.


Co daje dodatnie kamery do Domoticza? Otóż posiadając kamerę zdefiniowaną w systemie, możemy zdefiniować zdarzenie, którego wystąpienie spowoduje wykonanie zrzutu obrazu z danej kamery. Możemy to wykorzystać np. do wykonywania zapisów osób, które staną przed naszą furtką i nacisną dzwonek podłączony do Domoticza.

Jak więc dodać kamerę do systemu?
Jest to bardzo proste: przechodzimy do Settings/Ustawienia, następnie wybieramy More options/Więcej opcji i Cameras/Kamery.

Następnie wybieramy Add camera/Dodaj kamerę i definiujemy opcje opisujące nową kamerę:


  • Włączony - oznacza, że dana kamera jest aktywna
  • Nazwa - nazwa naszej kamery w Domoticzu
  • Adres IP - adres IP kamery w sieci
  • Port - port, pod krórym dostępny jest interfejs kamery umożliwiający przechwycenie ekranu (pojedynczej klatki)
  • Login - jeżeli nasza kamera wymaga podania nazwy użytkownika, wpisujemy ją tutaj, a następnie możemy wykorzystać w URL-u
  • Hasło - hasło naszego użytkownika do GUI kamery
  • ImageURL - ścieżka do stopklatki, którą ma przechwycić Domoticz


W przypadku posiadanej przeze mnie kamery ścieżka do ImageURL to cgi-bin/snapshot?stream=1, co pozwala na przechwycenie klatki w średniej jakości.

Mając zdefiniowana kamerę, możemy określić, jakie działanie ma spowodować wykonanie zrzutu stopklatki i ew. z jakim opóźnieniem.


Powyższy opis dotyczy wyłącznie kamer pozwalających na wykonanie stopklatki. Istnieją także rozwiązania umożliwiające wykonanie stopklatki ze streamu rtsp, ale to temat na osobny artykuł.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz