10 stycznia 2016

Obsługa amplitunera Denon w Domoticz

W związku z różnymi pytaniami dotyczącymi sposobu obsługi amplitunerów firmy Denon (np. serii X2000) wyposażonych w złącze ethernet, czyli możliwych do sterowania przez sieć wewnętrzną lub internet (w zależności od konfiguracji) postanowiłem przygotować instrukcję krok po kroku.1. W Hardware/Sprzęt dodajemy taki Dummy hardware o nazwie Pomocnicze.

2. Dla tego sprzętu dodajemy Dummy switch na ekranie Sprzęt.


3. Dla tego switcha na ekranie Urządzenia/Devices klikamy zieloną ikonę dodając go do Switches/Przełączników.

4. Przechodzimy na ekran Przełączników i klikamy edycję przełącznika.

5. Dla on/off zmieniamy typ na Dimmer, nazywając go Denon. Dla tego przełącznika tworzymy skrypt lua o zawartości, jak podałem i nazywam go script_device_Denon.lua i umieszczam w domoticz/scripts/lua:


commandArray = {}

DomDevice = 'Denon'
IP = '<denon_ip>'
Port = '80'

 if devicechanged[DomDevice] then
      DomValue = otherdevices_svalues[DomDevice];
      print ("Start Current DomValue is: " .. DomValue);
   if(devicechanged[DomDevice]=='Off') then DomValue = 0;
   print ("Turning off " .. DomDevice);
   runcommand = "curl http://" .. (IP) .. "/MainZone/index.put.asp?cmd0=PutZone_OnOff%2FOFF";
   print (runcommand);
   os.execute(runcommand);
  return commandArray
   else
    if(devicechanged[DomDevice]=='On') then print ("Turning on " .. DomDevice);
    runcommand = "curl http://" .. (IP) .. "/MainZone/index.put.asp?cmd0=PutZone_OnOff%2FON";
    print (runcommand);
    os.execute(runcommand);
    return commandArray
    else
     DomValue = otherdevices_svalues[DomDevice];
     print ("In else current DomValue is: " .. DomValue);
    end
   end
   if DomValue==nil then DomValue=100 end
   if CalcValue==nil then CalcValue=0 end
   CalcValue = 80*DomValue/32-80;
   print ("Value received from Domoticz was " .. (DomValue) .." ");
   print ("Calculated value for Denon is " .. (CalcValue) .." ");
   runcommand = "curl 10 http://" .. (IP) .. "/MainZone/index.put.asp?cmd0=PutMasterVolumeSet/" .. (CalcValue);
   print (runcommand);
   os.execute(runcommand);
 end
return commandArray


Nie wpisujemy żadnych wartości dla akcji włączenia, ani wyłączenia.


6. Dla n-ka/RPI nazywam go Denon - n-ka, zmieniamy mu typ na Media Player (lub PC lub inny, dowolny) i ustawiam akcje ON i OFF:
ON: 


http://<denon_ip>/MainZone/index.put.asp?cmd0=PutZone_InputFunction%2FBD


OFF: 


http://<denon_ip>/MainZone/index.put.asp?cmd0=PutZone_InputFunction%2FSAT%2FCBL
W ten sposób, włączając dany przełącznik, przełączamy wejście ze standardowego SAT/CBL, czyli głównego wejścia, które jest ustawione także jako pass through, czyli przesyła sygnał przy wyłączonym amplitunerze na dekoder, na wejście, do którego wpięty jest odtwarzać mediów, w moim przypadku Raspberry Pi z OSMC, czyli genialnym rozwiązaniem bazującym na KodiTV (temat na osobny wpis).


7. Możemy stworzyć dodatkowo Scenę, do której dodajemy akcje poszczególnych urządzeń, np. zasunięcie rolet, włączenie Denona, zmiana źródła, itp.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz